Vývoj mobilních aplikací na míru


Aplikace jsou vyvíjeny moderní agilní metodikou, která je čím dál tím více populárnější. Její správná implementace směřuje k lepším výsledkům. Především se zaměřujeme na lidi, kde je důležitým aspektem komunikace a motivace. Testování a integrace je prováděno průběžně, tak abychom mohli provádět potřebné úpravy a včas reagovat tak na případné problémy. Upřednostňujeme fungující a intuitivní software, snažíme se uživatele začlenit do vývojového týmu a získat tak rychlou zpětnou vazbu.
Specializujeme se na vývoj nativních aplikací pro mobilní platformu Android. Výsledný projekt obsahuje kompletní řešení počínající od počáteční studie, až po konečnou distribuci samotné aplikace. Pro vývoj používáme moderní technologie a díky vybrané platformě nejsme omezeni jen na chytré telefony. Dalším zařízením, pro které lze aplikace vyvíjet jsou hodinky, televize nebo infotainment v automobilu.

Nativní aplikace

Aplikace je vyvíjená pro konkrétní platformu. Využívají hardwarové komponenty telefonů, jsou rychlé a spolehlivé.

Propagace

Prosadit se mezi konkurencí je dnes důležité, a proto je potřeba kreativní marketingová podpora.

Podpora

Zhotovením aplikace naše práce nekončí. Zajistíme, aby uživatelé byli s aplikací spokojeni, a aby vše fungovalo jak má.


Fáze vývoje aplikace

Začni s námi a dotkni se budoucnosti.

 • Úvodní studie

  Prvním krokem je takzvaná úvodní studie, ve které jsou konzultovány a shromážděny veškeré požadavky. Je zde také zahrnuta feasibility study, ze které vychází konečné rozhodnutí, zda v navrženém projektu má smysl pokračovat.

 • Vzhled aplikace

  Grafické rozhraní představuje důkležitý krok pro spojení klienta s aplikaci. Při návrhu vzhledu postupujeme precizně a podle zavedených postupů. V návrhu dbáme na jednoduchost a intuitivnost ovládání aplikace.

 • Vývoj aplikace

  Naše zkušenosti se odráží v práci, a proto je naší prioritou aby byly aplikace dobře nakódovány za použití moderních technologií a postupů. V tomto kroku začínáme realizovat návrhy a vytvářet strukturu a funkce aplikace

 • Hotová aplikace

  Po dokončení mobilní aplikace následuje její výstupní kontrola a předání spolu s předávácím protokolem. Aplikaci je následně možné publikovat pro volné nebo zpoplatněné stažení v Google Play. Další variantou je integrace na vlastní server. Naším zákazníkům nabízíme trvalou spolupráci, kdy po vydání aplikace nabízíme její aktualizaci a podporu.