IoT, Internet věcí


V současné době je Internet věcí (IoT) fenoménem, ačkoliv myšlenka je starší a diskutována již přes deset let, tak v posledních letech s příchodem tématu Průmyslu 4.0 se oblast IoT začala dynamicky rozvíjet. A to díky svým možnostem využití, které nalezneme v oblasti průmyslu a různých chytrých řešení, jejichž smysl je především v rovině usnadnění života formou zautomatizování různých činností, což má nesporný přínos pro společnost. V domácnosti nám může přinést vysoký komfort a v průmyslu ušetřit nemalé prostředky. Základním principem je přenos informace vyslané ze senzoru do sítě internetu.
V IoT oblasti nabízíme kompletní zhotovení infrastruktury, založené na technologii LoRa WAN. Díky svému potenciálu a využití nepoplatných frekvenčních pásem je správnou volbou pro realizaci nízko nákladové senzoriky. Poskytujeme veškeré potřebné komponenty pro sestrojení sítě včetně monitorovací senzoriky a výchozí brány vlastní produkce, která je důležitým prvkem sítě. Díky našemu širokému zaměření, jsme schopni k projektům vytvořit aplikační řešení, pro desktopové či mobilní prostředí. Příkladem takovéhoto projektu může být monitorování parkovacích míst či různé odečty ve městě nebo obci.

Protokol LoRa WAN zajišťuje zabezpečený přenos dat mezi koncovými zařízeními a aplikací běžící na internetu. Každý koncový bod má přidělený jedinečný 64-bitový identifikátor a dva 128-bitové klíče, kterými jsou data pomocí AES zašifrována. Autentizace a zabezpečení je zajištěna pomocí dvou metod. První metodou je Activation By Personalization (ABP), kde jsou klíče nakonfigurovány přímo v zařízení. Další metodou zabezpečení sítě je Over the Air Activation (OTAA), která poskytuje vysoký standart zabezpečení.