Je to už poměrně dlouho co se na trhu objevily první 3D tiskárny, které však byly poměrně drahé a nepracovali tak jak bychom si to představovali. Dnes je již situace úplně jiná, kdy pomocí tiskáren tiskneme velkou škálu různých výrobků. Je ideálním řešením pro prototypovou výrobu ve firmě, a proto jsme si jednu takovou 3D tiskárnu do firmy pořídili. První otázku, kterou by jste si měli při pořízení tiskárny položit je zda pro ní najdete dostatečné uplatnění s ohledem na její pořizovací cenu.

Pro naše využití jsme zvolili tiskárnu s technologií tisku FDM (Fused Deposition Modeling). Jedná se o nejpoužívanější metodu 3D tisku, pro výrobu prototypů. Je zde využit jednoduchý princip tisku, kdy je do tiskové hlavice naváděn materiál pod určitým tlakem. Materiál je následně nanášen po jednotlivých vrstvách na tiskovou plochu. Tato plocha může být nahřívaná pro lepší přilnavost materiálů.

Další metody:

  • SSL – Selective Laser Sintering
  • SLA – Stereolitography
  • EBM – Electronic Beam Melting